Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2014

grubson
19:22
Ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie - w muzyce ja.
— zagubione w internecie

July 28 2014

grubson
22:39
3336 3905 390
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viagriber griber
grubson
22:34
Reposted fromoll oll viakiks kiks
grubson
22:32
2223 da97 390
Reposted frombesomebody besomebody viaclementiines clementiines
22:31
0407 176e 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaclementiines clementiines
grubson
22:31
sometimes all you need is a second chance because time wasn't ready for the first one
Reposted frommalygarnek malygarnek viagwiazdeczka gwiazdeczka
grubson
22:30
7422 944c 390
Bo nie jestem taką,  którą można się chwalić
Reposted fromlornaa lornaa viakiks kiks
grubson
22:30
0987 1d22 390
Reposted frompersempre persempre viakiks kiks
grubson
22:29
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viakiks kiks
grubson
22:27
Mówią, że lepiej żyć w niewiedzy. Ja na to, że lepiej żyć w wiedzy z podejściem jakbyśmy nie wiedzieli.
— John W. Smith
Reposted fromzielony92 zielony92 viapastelina pastelina

April 03 2014

grubson
18:28

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viainfime infime
grubson
18:28
Prawdziwy facet to taki, który potrafi powiedzieć 'przepraszam, zjebałem.'
grubson
18:27
8874 0761 390
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viainfime infime
grubson
18:26
9701 0a05 390
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viainfime infime
18:23
6756 17ff 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamdjg mdjg
grubson
18:22
9339 4dc4 390
Reposted fromscorpix scorpix viamdjg mdjg
grubson
18:21

Wyszukane słowo na dziś: indolecja

Indolencja - brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viamdjg mdjg
grubson
18:20
8460 fc44 390
Reposted frombaconpancakes baconpancakes viamdjg mdjg
grubson
18:20
7418 b627
Reposted fromlaazy laazy viamdjg mdjg
grubson
18:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl