Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2014

grubson
18:19
I nikt nie może zająć Twojego miejsca.
— photoblog
Reposted fromcappaque cappaque viamdjg mdjg
grubson
18:19
0692 8023 390
Reposted fromdekstrometorfan dekstrometorfan viamdjg mdjg
grubson
18:19
Przytulisz mnie?
Reposted fromiinfinity iinfinity viamdjg mdjg
grubson
18:18
Wyobraź sobie, że nie ma własności, ciekawe, czy potrafisz.
— John Lennon - Imagine
Reposted fromnezavisan nezavisan viaunusual unusual
grubson
18:12
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaunusual unusual
grubson
18:11
grubson
18:10
2162 097a 390
I will. let's hope so,
Reposted frombitchcraft bitchcraft viagriber griber
grubson
18:10
2154 95a4 390
Reposted fromthoughtfulness thoughtfulness viagriber griber
grubson
18:06
2137 90a3 390
Reposted fromnyaako nyaako viagriber griber
grubson
18:06
Lecz bólu gdy odchodzi nie zniosę już nigdy więcej.
— .
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine viagriber griber
grubson
18:05
Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.
— Haruki Murakami
Reposted fromgesamtkunstwerk gesamtkunstwerk viagriber griber
grubson
18:05
2037 49b0 390
...
Reposted fromPICCHU PICCHU viagriber griber
grubson
18:03
1869 39d3 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagriber griber
grubson
18:02
Nie należy przesadzać z piciem, ale z niepiciem też nie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viawhoknows whoknows
grubson
18:02
To my sami chcemy być nałogowcami, chcemy się uzależnić, zniewolić, zamknąć w obłędzie.
— Barbara Rosiek - "Kokaina"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
grubson
18:02
Każde życie musi mieć sens. Przegrane również. Naprawdę?
— Barbara Rosiek - "Kokaina"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaszydera szydera

March 31 2014

grubson
22:14

Nie zadowalaj się przeciętnością.
Przeciętność jest tak samo blisko szczytu jak i dna.

— 2014
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viadivi divi
grubson
22:13
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— Kocham Cię.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viadivi divi
grubson
22:13
4707 f5ec 390
Reposted fromLotte Lotte viadivi divi
grubson
22:10
panie kocie, czo pan? :3
Reposted fromradaetyki radaetyki viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl